pl


 screenshot van 40VELD / typical screenshot 40SQUARE

PRIVACY statement:

1.      40VELD slaat geen informatie op, behalve de keuze van de taal.

2.      Mails naar de auteur worden binnen 2x24 uur beantwoord. Het mailadres wordt niet opgeslagen en nooit gebruikt, behalve voor het beantwoorden van vragen.

4.  Geen andere communicatie is actief.

PRIVACY statement:

1.      40SQUARE does not save any information but the choice of the language.

2.      Mails to the author will be answered within 2x24 hours and the mail-address will not be saved nor used for any other purpose than answering your questions.

4.  No other communication is active.

INFO 40VELD
Rekentrainer, gratis
* Sommen in vier types (+ - x :) met antwoorden tot 40.
* Je geeft antwoord door het juiste getal op het scherm aan te wijzen. Daardoor train je voortdurend je getalbegrip.
* Voor ieder goed antwoord krijg je een kaartje en alle kaartjes samen maken een beroemd kunstwerk zichtbaar.
* Je kunt de snelheid instellen om meer dan één kaartje per goed antwoord te krijgen.
* Als je ervoor kiest om een spel te spelen op snelheid, dan kun je bij een snel gegeven antwoord wel vijf kaartjes tegelijk krijgen.
* Het programma kan in 6 talen worden ingesteld: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Russisch, Fries.
* Er wordt niets opgeslagen. Elke beurt is nieuw.
* Dit is de gratis versie en die was bedoeld als kennismaking met het programma. De ontwikkeling van de PRO versie is voorlopig gestopt, wegens geringe belangstelling.
 td@tjittedijkstra.nl

 

INFO 40SQUARE
Free Aritmetic trainer
* Sums in four types (+ - x : ) in the range 1 to 40.
* Answers are given by touching the right number on the screen. Awareness of understanding the numbers will be trained continuously.
* Correct answers are rewarded by a fiche and all fiches together reveal a famous piece of art.
* You can select a speed and get more fiches (max 5) at a turn.
* The app can handle 6 languages: Dutch, English, German, French, Russian, Frisian.
* Nothing is saved. Each tournament is new.
* This version was meant to introduce you to the concept. A sophisticated version has been in the making, but development has stopped due to a lack of interest by the users.
* Any questions? Mail the author:
td@tjittedijkstra.nl