pl

rb
 screenshot van 40VELD / typical screenshot 40SQUARE

PRIVACY statement:

1.      40VELD slaat geen informatie op, behalve de keuze van de taal.

2.      Mails naar de uitgever worden binnen 2x24 uur beantwoord. Het mailadres wordt niet opgeslagen en nooit gebruikt, behalve voor het beantwoorden van vragen.

3.      In 100VELD-PRO worden eigen resultaten van de gebruiker in een verborgen bestand opgeslagen en  die kunnen verzonden worden naar een mailadres ter keuze, vanuit het eigen mailprogramma.
Als een gebruiker illegaal de gegevens zou inzien, dan wordt alleen een reeks getallen zonder uitleg zichtbaar.

4.  Geen andere communicatie is actief.

PRIVACY statement:

1.      40SQUARE does not save any information but the choice of the language.

2.      Mails to the publisher will be answered within 2x24 hours and the mail-address will not be saved nor used for any other purpose than answering your questions.

3.      In 100SQUARE-PRO the results of the user are saved in a hidden file and they can be send to a mail-address of your own choice, using your own mail-program.
If an other user would illegallly open the file, only a lot of numbers can be found, without any interpretation.

4.  No other communication is active.

40VELD
Rekentrainer, gratis
* Sommen van de vier hoofdbewerkingen met antwoorden tot 40.
* Je geeft antwoord door het juiste getal op het scherm aan te wijzen. Daardoor train je voortdurend je getalbegrip.
* Voor ieder goed antwoord krijg je een kaartje en alle kaartjes samen maken een beroemd kunstwerk zichtbaar.
* Je kunt de snelheid instellen om meer dan één kaartje per goed antwoord te krijgen.
* Als je ervoor kiest om een spel te spelen op snelheid, dan kun je bij een snel gegeven antwoord wel vijf kaartjes tegelijk krijgen. Het programma kan in 6 talen worden ingesteld.
Er wordt niets opgeslagen. Elke beurt is nieuw.
Dit is de gratis versie en die is bedoeld als kennismaking met het programma. Voor gebruik op school is er de PRO versie.

100VELD PRO
Rekentrainer voor onderwijsdoelen, prijs € 0,99
Het programma werkt hetzelfde als de gratis versie.
Extra functies:
- De gebruiker moet inloggen en zijn resultaten worden opgeslagen.
- Het programma geeft adviezen.
- Een overzicht van de resultaten kan worden gemaild, bijvoorbeeld naar een docent.
- De tafels van vermenigvuldiging kunnen getraind worden
- Vragen en suggesties voor uitbreiding kunnen gemaild worden naar td@tjittedijkstra.nl

40VELD
Rekentrainer, gratis
* Sommen van de vier hoofdbewerkingen met antwoorden tot 40.
* Je geeft antwoord door het juiste getal op het scherm aan te wijzen. Daardoor train je voortdurend je getalbegrip.
* Voor ieder goed antwoord krijg je een kaartje en alle kaartjes samen maken een beroemd kunstwerk zichtbaar.
* Je kunt de snelheid instellen om meer dan één kaartje per goed antwoord te krijgen.
* Als je ervoor kiest om een spel te spelen op snelheid, dan kun je bij een snel gegeven antwoord wel vijf kaartjes tegelijk krijgen. Het programma kan in 6 talen worden ingesteld.
Er wordt niets opgeslagen. Elke beurt is nieuw.
Dit is de gratis versie en die is bedoeld als kennismaking met het programma. Voor gebruik op school is er de PRO versie.

100VELD PRO
Rekentrainer voor onderwijsdoelen, prijs € 0,99
Het programma werkt hetzelfde als de gratis versie.
Extra functies:
- De gebruiker moet inloggen en zijn resultaten worden opgeslagen.
- Het programma geeft adviezen.
- Een overzicht van de resultaten kan worden gemaild, bijvoorbeeld naar een docent.
- De tafels van vermenigvuldiging kunnen getraind worden
- Vragen en suggesties voor uitbreiding kunnen gemaild worden naar td@tjittedijkstra.nl