P24  11 mei 2006: Den Haag, Delft & Scheveningen
 


Met de Italianen uit Brescia op het Binnenhof in Den Haag.