Dr. Luuk op zoek naar waarheid


Dr. Luuk: Is er iets veranderd sinds de dag dat u die onschuldige liet doden?

Mr. ∏: Ach zo gaat dat, soms sterft een schuldige en soms een onschuldige!

Tenslotte kraait er
een haan.