Ökumenischer Kirchentag 2010

 

Wie eens een paar dagen in een andere wereld wil zijn, doet er goed aan een religieus festival te bezoeken, zoals Taizé aan de Maas of een Kirchentag in Duitsland.
Je kunt op alle pleinen van de stad iets vinden wat je aanspreekt en moeiteloos switch je van een Jezuďet uit India die met dans en gebaren in gesprek wil met hindoes, naar een actrice die even een non doet uit de musical Bonifatius.