Only mountains never meet, human beings do

Op een reis kwam rabbi Jehuda Zwi van Stretyn aan de weet, dat rabbi Sjimon van Jaroslaw dezelfde weg reed in tegengestelde richting. Hij klom van de wagen en liep hem tegemoet. Maar ook rabbi Sjimon had van zijn nadering gehoord en was uitgestapt en kwam hem tegemoet. Zij begroetten elkaar broederlijk. Dan sprak rabbi Jehuda Zwi: nu is me de zin duidelijk van de spreuk: ‘mensen ontmoeten elkaar, bergen niet’. Als de een zich voor een eenvoudig mens houdt en de ander ook, kunnen zij elkaar tegenkomen. Maar als de een zich voor een hoge berg houdt en de ander ook, kunnen ze elkaar niet ontmoeten. 


Kleine letters:

Deze wijsheid werd opgetekend door Martin Buber, in zijn verzameling Chassidische vertellingen.